شیشه سکوریت چیست

شیشه سکوریت هفت برابر از شیشه های معمولی شیشه سکوریت یا خام مقاوم

تر است که در مواقع شکستگی به تکه های کوچک بی ضرر و ایمن تبدیل می شود .

این شیشه کاربرد بسیاری دارد

پارتیشن شیشه ای چیست

پارتیشن شیشه ای یا (دیوارهای پارتیشن شیشه ای) پانل های شیشه ای با کیفیت بالا

قیمت پارتیشن شیشه ای فریم لس و

بدون بار هستند که به عنوان تقسیم کننده اتاق عمل می کنند. پارتیشن شیشه ای برای باز کردن یک اتاق و ایجاد محیط های کاری با هوای آزاد عالی هستند. سیستم های دیواره شیشه ای معمولاً به صورت شیشه کامل (سقف تا دیوار) هستند. که با استتفاده از قاب

های آلومینیومی یا سایر سخت پارتیشن شیشه ای اداری افزارهای نصب این سیستم ها را در جای خود نگه می دارند.


About

Hey, I'm Hudson.

I'm an adventure and lifestyle photographer based in the pacific northwest. Lorem ipsum dolor sit amet, et amet wisi suspendisse eu vestibulum vel, malesuada magna in ultricies ipsum, class vel platea sem nulla et. Sed donec. Ultricies in etiam elit diam sem sollicitudin, varius in duis. Turpis nunc nulla leo curae elementum.My goal with photography is to capture that feeling of exploring a new place for the very first time — freezing it to be shared and re-lived over and over again.Follow me on Instagram
@username